Domeinen

Op dinsdag 8 september zal er gestart worden met de verhuizing van alle domeinnamen naar RealHosting. Na de verhuizing kan je jouw domeinnamen volledig beheren via het controlepaneel van RealHosting: Realcloud.nl. Op deze pagina vind je belangrijke informatie met betrekking tot domeinnamen en de omzetting.

ICANN mails voor generieke domeinen (zoals .com, .net, .org, .info)

Voor alle generieke domeinen zal de houder twee e-mails ontvangen als gevolg van de ingezette domeinverhuizingen. Te weten:

1. Bevestiging verhuizing

Zodra de verhuizing naar RealHosting is aangevraagd ontvangt de houder hiervan een e-mail ter bevestiging. Hierin wordt de houder gevraagd de verhuizing af te keuren als deze het hier niet mee eens is.

Let op: Het is belangrijk dat je deze e-mail negeert, zodat wij de verhuizing automatisch voor je kunnen doorvoeren.

ICANN

2. Validatie

Nadat de verhuizing is afgerond, kan de houder door de ICANN worden gevraagd om zijn/haar e-mailadres eenmalig te valideren. Voer deze validatie binnen 14 dagen uit om eventuele deactivatie te voorkomen.

ICANN

DNS

Op dinsdag 8 september kunnen er geen wijzigingen worden doorgevoerd voor domeinnamen. De DNS-instellingen zoals deze op dat moment zijn ingesteld, zullen een-op-een worden overgenomen naar RealHosting. Vanaf 9 september kan de DNS van jouw domeinnamen zelf beheren vanuit Realcloud.nl.  Meer informatie over DNS vind je in onze helpdesk.

URL-doorschakeling

Als je gebruik maakt van URL-doorschakeling dan kun je dit ook na de migratie blijven doen. Eventuele wijzigingen voer je straks gemakkelijk door vanuit Realcloud.nl. Meer informatie over URL-doorschakeling vind je in onze helpdesk.

E-mailforwarding

Bestaande instellingen voor e-mailforwarding zullen worden gehandhaafd. Door de ontwikkelingen op het gebied van e-mailbeveiliging wordt het echter steeds lastiger een dergelijke dienst te blijven aanbieden. Daarom is ervoor gekozen e-mailforwarding niet meer actief aan te bieden en na de migratie enkel de bestaande instellingen te continueren.

Anonieme registratie

De domeinnamen waarbij de houdergegevens zijn afgeschermd (middels anonieme registratie) zullen tijdens en na de verhuizing ook afgeschermd blijven. Bij RealHosting zal de anonieme registratieservice worden voortgezet onder dezelfde voorwaarden.

Verkoopservice

Alle domeinen die te koop staan middels de verkoopservice van Domeinbalie.nl blijven aangeboden worden voor verkoop, ook na de migratie naar RealHosting. Zodra iemand interesse toont, brengen we de betreffende houder hiervan op de hoogte.

web-monitoring-ok