Home / Domeinnaam doorsturen via script

Domeinnaam doorsturen via script

Wij geven géén support (bijvoorbeeld hoe je back-up maakt in Thunderbird)

Er zijn verschillende methodes om een domeinnaam door te sturen naar een andere site of pagina. Hieronder vind je een aantal mogelijke manieren om dit in te stellen:

PHP

<? Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" ); Header( "Location: http://www.new-url.com" ); ?>

.htaccess

# 301 redirect

redirect 301 / http://www.blablabla.com/

# Redirect naar www

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.new-url\.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.new-url.com/$1 [L,R=301]

# Redirect naar none-www

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^new-url\.com [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ http://new-url.com/$1 [L,R=301]

# Redirect naar https

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

# Aliassen laten redirecten naar een mapje

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} de-alias.nl$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/het_mapje/.*$
RewriteRule ^(.*)$  /het_mapje/$1

# Voorbeeld van 2 aliassen op domein, maar klant wilt dat de URL veranderd 
naar het hoofddomein, en niet dat hij de alias URL blijft zien:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} alias_1.nl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.hoofdomein.nl/$1 [L,R=301]
RewriteCond %{HTTP_HOST} alias_2.nl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.hoofdomein.nl/$1 [L,R=301]

Gebruik je Windows, dan kun je een van onderstaande scripts gebruiken:

ASP redirect

<%@ Language=VBScript %>
<% Response.Status="301 Moved Permanently" Response.AddHeader "Location","http://www.new-url.com/" %>

ASP.NET redirect

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.new-url.com");
}

 

Wij geven géén support (bijvoorbeeld hoe je back-up maakt in Thunderbird)
Kom je er niet uit?
Staat jouw vraag hier niet tussen? Geen probleem, we helpen je graag!
088 - 750 89 18 wachttijd gemiddeld 17 seconden
Wij gebruiken je gegevens alleen om contact met je op te nemen, zie ook onze privacyverklaring
web-monitoring-ok