Home / Notice and Takedown procedure van RealHosting

Notice and Takedown procedure van RealHosting

Heb je een klacht over de inhoud van een door ons gehoste website en geeft de beheerder van de website niet thuis? Dan kan je gebruik maken van onze Notice and Takedown procedure.

  • Vul dit formulier in en stuur deze naar abuse@realhosting.nl. Alleen zo kun je een klacht melden over materiaal of informatie welke op onze of een door ons gehoste website te vinden is.
  • Wij zullen jouw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 7 werkdagen behandelen, zo nodig in overleg met een adviseur.
  • Indien het gaat om een spoedgeval, zullen wij de klacht binnen 48 uur behandelen om verdere schade te voorkomen. Wij besluiten zelf of er sprake is van een spoedmelding.
  • Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren in behandeling.
  • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel voor het afhandelen van de klacht en bewaren jouw gegevens enkel voor duur van de afhandeling.

Vragen? Neem contact op met onze ServiceDesk.

Notice and Takedown in English

Do you have a complaint about the content of a website hosted by us and the website administrator does not respond? Then you can use our Notice and Takedown procedure.

  • Fill out this form and send it to abuse@realhosting.nl. This is the only way to report a complaint about material or information that can be found on our or a hosted website.
  • We will process your complaint as soon as possible but no later than 7 working days, if necessary in consultation with an adviser.
  • In case of emergency, we will process the complaint within 48 hours to prevent further damage. We decide whether or not there is an emergency.
  • We will only process complete and truthfully complaint forms.
  • We only use your personal information for handling the complaint and keep your data for the duration of the handling.

Any questions? Please contact our ServiceDesk.

web-monitoring-ok