Home / Scrum – de basics over deze webdevelopmentmethode

Scrum – de basics over deze webdevelopmentmethode

10 juni 2015 - 00:00u - 5 minuten leestijd

Hosting is onlosmakelijk verbonden met de website of webapplicatie die op de server geplaatst is. Maar hoe komt zo’n website of webapplicatie tot stand? Hoe realiseer je een succesvol webproject zonder vertraging, zonder budgetoverschrijding, en vooral: met veel plezier!

Scrum is het toverwoord.
Heb je nog nooit gehoord van scrum? Of heb je wel gehoord over scrum, maar weet je niet precies wat het inhoudt. Dit is wat je MOET weten om scrum te kennen. Kort, krachtig. En alles wat je nodig hebt om te begrijpen waar het over gaat.

Een scrumboard

Door: Joris van Gelder

Het Scrumteam

 • Bij een scrumproject is er altijd een product owner. De product owner, de aangewezen persoon vanuit de opdrachtgever, is verantwoordelijk voor het succes van het product. De product owner maakt de eindbeslissingen en heeft ook dat mandaat vanuit zijn eigen organisatie. De product owner vertegenwoordigt alle belanghebbenden (de belanghebbenden heten de stakeholders). De product owner heeft dus ook de (zware) taak om het hele interne (business)team mee te krijgen en alle neuzen dezelfde kant op te houden.
 • Er is een scrum master, de aangewezen persoon vanuit de uitvoerende organisatie – het internetbureau dus – die zorgt dat de scrumregels op de juiste wijze worden toegepast. De scrum master werkt faciliterend en ondersteunend en zorgt dat iedereen binnen het scrumteam optimaal kan werken aan zijn eigen (deel)taak om het eindproduct een succes te maken.
 • Er is een team, het development team – bestaande uit minimaal een front end developer, een back end developer (programmeur), een (interaction) designer – dat zelfsturend is en zelfstandig de website of webapplicatie ontwikkeld van kop tot staart.

(Meer over deze drie rollen lees je in de blog Scrum & de teamrollen product owner, scrum master en development team.)

Scrummen in sprints

 • Een scrumproject wordt uitgevoerd in sprints. Sprints zijn korte werkblokken, ook wel iteraties genoemd
 • Een sprint duurt meestal twee weken en begint op een vaste dag en eindigt op een vaste dag.
 • De sprints kunnen het beste aaneengesloten uitgevoerd worden.
 • Als alle vooraf geplande sprints afgerond zijn is het product gereed.

(Meer uitgebreide info over de sprint vind je in de blog Websites ontwikkelen via scrum methode – deel 2: de sprint.)

De eisen en wensen

 • De eisen en wensen die er zijn worden geformuleerd in zogenaamde user stories.
 • Een user story, of simpelweg story, beschrijft de wens of behoefte die vervuld dient te worden en gebeurt in de vorm van “als een [de gebruikersrol] wil ik [de wens], zodat [het voordeel]“.
 • Alle stories, of eisen en wensen dus, worden bijgehouden in de product backlog – simpelweg het overzicht – en deze zijn gesorteerd op prioriteit
 • De product owner beheert de product backlog.
 • De uit te voeren stories per sprint worden vastgelegd in de sprint backlog.

Het scrumproces

 • Een sprint begint altijd met een sprintplanning. Tijdens de sprintplanning worden de stories bepaald die in de sprint uitgevoerd zouden moeten worden en wordt er per story een inschatting van de werkzaamheden gemaakt zodat duidelijk wordt welke stories in ieder geval uitgevoerd kunnen worden.
 • De voortgang van de sprint wordt bijgehouden in de burn down chart. In dit overzicht kun je zien welke uren op welk moment besteed zijn en welke stories dan afgerond zijn.
 • Een story is afgerond als deze voldoet aan de definition of done. Deze DoD is de afspraak, of de afspraken, tussen product owner en team waarin duidelijk is wanneer iets is afgerond. Done is dan: het moment dat het onderdeel in productie genomen kan worden door de opdrachtgever (of door ons wordt opgeleverd).
 • Iedere dag wordt er een daily standup gehouden waarbij het scrum team de werkzaamheden met elkaar doorneemt – wat is af, wat moet er nog gedaan worden, zijn er issues?.
 • Een sprint eindigt met de sprint demo, of kortweg demo genoemd. Er wordt ook wel over sprint review gesproken.
 • Na de demo is er altijd een sprint retrospective, een kort moment waarin even procesmatig stil gestaan wordt bij de dingen die goed gingen en zaken die beter kunnen aankomende sprint.

(Het verschil tussen de traditionele (waterval) methode en scrummen? Lees er hier meer over.)

De belangrijkste principes

Het agile manifesto dat is opgesteld in 2001 en wat de basis vormt voor agile werken zoals scrum, bevat vier belangrijke principes, te weten:

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Zo nu weet je alles, wat je minimaal moet weten om te kunnen scrummen. Veel succes!Ga je met ons aan de slag, dan nemen we je uiteraard stap voor stap mee in dit proces. En je zult het zeker heel effectief en vooral ook erg leuk vinden.

Over Joris van GelderJoris van Gelder van Occhio bv Joris van Gelder is oprichter en algemeen directeur van Occhio. Het bureau ontwikkelt websites en webapplicaties voor opdrachtgevers voornamelijk in de kunst- en cultuursector, overheidssector, science en onderwijshoek en diverse B2B organisaties. Er wordt gewerkt met de CMS-en Drupal, WordPress en PrestaShop.
Joris adviseert en begeleidt klanten bij webprojecten: wat wil de eindgebruiker? Wat is de beste online strategie? Hij houdt zich daarnaast natuurlijk bezig met Occhio’s eigen strategie. Hij raakt enthousiast van vernieuwende projectmanagement-methodieken en ‘slim werken’-methodes.Occhio bv – expert web developers: occhio.nljoris@occhio.nl020 3207870

 

Pim Directeur en eigenaar

Pim is directeur van RealHosting en sinds 2001 actief in webhosting. Hij is voornamelijk op strategisch niveau actief maar zijn Linux-hart klopt nog steeds.

pim@realhosting.nl - 088-7508918

web-monitoring-ok